استان فارس

1.      فروشگاه هنرمندان- آقای انوری نژاد :        323440189-071   (شیراز)
2.      فروشگاه پارسیان – آقای حقانی :              32231448-071     (شیراز)
3.      فروشگاه مهرگان – آقای دیری زاده :         32343205-071     (شیراز)
4.      فروشگاه ایده – آقای دیری زاده :              38439803-071     (شیراز)
5.      فروشگاه سروش – آقای سروش :              36285837-071    (شیراز)
6.      هنرکده عطروش – آقای عطروش :            32317900-071    (شیراز)
7.      فروشگاه منصوری – آقای منصوری :        32355511-071    (شیراز)

 

 

استان گیلان

1.      فروشگاه پیکاسو – آقای دانشفر :               33233721-013        (رشت)
2.      مجتمع فرهنگی مهران – آقای پوررضا :     33244488-013         (رشت)

 

 

استان سمنان

1.      فروشگاه کوثر – آقای اطوکش :               33322519-023        (سمنان)
2.      فروشگاه اندیشه – آقای عابدیان :               32227878-023       (شاهرود)

 

 

استان مازندران

1.      کتابسرای بابک – آقای طبرسی :            44224933-011       (آمل)
2.      فروشگاه امیرکبیر – آقای تهرانچیان :      33326360-011       (ساری)
3.      فروشگاه نادری- آقای نادری :                42223658-011     (قائم شهر)

استان کرمانشاه

1.      پخش مطهری – آقای امیری زاده :      37282896-083
2.      فروشگاه خیام فر2 – آقای معینی :       37293373-083

 

 

استان خراسان

1.      تحریر شهریار – آقای آزاده :            38816416- 051      (مشهد)
2.      آقای درخشان پور :                        37296075-051      (مشهد)
3.      فروشگاه پیکاسو – آقای رحمتی :        36054471-051      (مشهد)
4.      فروشگاه پاپیروس- آقای عباس زاده:   32448585 – 056     (بیرجند)

 

 

استان اهواز

1.      فروشگاه پژوهش – آقای پورحنا :          3374976-0613

 

 

استان یزد

1.      فروشگاه کالج – آقای توکلی :             3627915-035
2.      فروشگاه ترسیم – آقای توکلی :           38246545-035
3.      فروشگاه وستا – آقای یغمائی :            36285000-035

 

استان اصفهان

1.      فروشگاه سینا(آمادگاه) – آقای قانعیان :   32213511-031
2.      فروشگاه سینا – آقای نسیمی :              32201204-031

 

استان گرگان

1.      کتابفروشی جلالی – آقای جلالی :        32251785-017

 

 

استان بوشهر

1.      فروشگاه نگارش – آقای راستی :      33537514-077

 

آذربایجان شرقی

1.      فروشگاه میرک – آقای خوشرفتار :         5553474-0413     (تبریز)

 

استان لرستان

1.      فروشگاه امیران – آقای فتاح :        33302588-066      (خرم آباد)

 

 

کــرج

1.      فروشگاه وینزور – آقای ولیعهدی :         32209419-026

 

 

استان اردبیل

1.      فروشگاه نوبل – آقای مهرپویا :            33714458-045

 

استان مرکزی

1.      فروشگاه مرادلی – آقای مرادلی :           42214797-086    (ساوه)

 

آذربایجان غربی

1.      فروشگاه اندیشه نو – آقای مولودی :      46241768-044       (بوکان)
2.      فروشگاه پاپیروس – آقای نوری :        32248499-044        (ارومیه)

 

 

استان همدان

1.      فروشگاه وینزور – آقای جلیلیان :         38251260-081