محدوده ی انقلاب

فروشگاه افق-آقای جوهری                                          تلفن:66490027
فروشگاه بهمن-آقای هاتف                                          تلفن:66417348
فروشگاه پرهام-آقای رضائی                                       تلفن:66496725
فروشگاه شهر هنر-آقای خطیبی                                    تلفن:66460242
 فروشگاه کلاسیک انقلاب-آقای محمدی                            تلفن:66497435
فروشگاه مرکزی-آقای معصومی                                  تلفن:66485140
فروشگاه کاغذ و مقوا و لوازم هنری نبوی                          تلفن:88519051

 

 

محدوده ی شرق تهران

فروشگاه بانک کتاب نارمک-آقای جهانشاهی            تلفن:77692020
فروشگاه شهرکتاب امید-آقای صادقی                     تلفن:77043018
فروشگاه عتیق-آقای عتیق                                 تلفن:77833030

 

 

محدوده ی شمال تهران

فروشگاه ارغوان-آقای بلاش                              تلفن:22593165
فروشگاه اشل بالا-آقای شفیعی                            تلفن:22709040
فروشگاه اشل پایین-آقای طاهری                         تلفن:22739445
فروشگاه آرمان-آقای آرمان                               تلفن:22721978
فروشگاه شهر کتاب فرشته-آقای عشرتی                 تلفن:22394639
فروشگاه شهر کتاب الف-آقای یراق بافان                تلفن:22179838
فروشگاه یاران-آقای یاری                               تلفن:22841066

 

 

محدوده ی غرب تهران

شهر کتاب ابن سینا-خانم لقمانی                         تلفن:88089595
فروشگاه پیکاسو-آقای میرابی                          تلفن:44289271
فروشگاه قلم-آقای حاج حسنی                          تلفن:44213845
فروشگاه هنرپارسیان-آقای عدل زاده                 تلفن:88256462

 

 

محدوده ی مرکز تهران

فروشگاه پویش-آقای کلانتر                               تلفن:88750567
فروشگاه پیکاسو-آقای زراعتی                           تلفن:88713358
فروشگاه شهر کتاب مرکزی-آقای فرهمند               تلفن:88410902
فروشگاه شهر کتاب فرهنگ-آقای حسرتی              تلفن:88717889
فروشگاه کانون کتاب یوسف آباد-آقای کریمی          تلفن:88712629