کوه نور (چک)

koh-i-noor-logo

  • انواع گل و خمیر مجسمه سازی :

خمیر حرفه ای با پایه آب که با حرارت به حالت اولیه برمیگردد.1000gr  –  دورنگ طوسی و سفید.

خمیرهای رنگی تک رنگ در 11 رنگ. 200gr

گل های مجسمه سازی:

گل مجسمه سازی آرتیست 550gr

گل های مجسمه سازی که در مجاورت هوا کاملا خشک شده و حالت سرامیکی در می آیند.   300gr ,1000gr -سفید و آجری

50

 

  • مرکب ها :

مناسب برای طراحی و خوشنویسی  -10  رنگ –  20gr

 Drawing-Ink

 

  • گرافیت ها :

شمش گرافیت 6 ضلعی ، HB – B6

شمش گرافیت گرد ، HB – 2B – 4B – 8B.

شمش گرافیت گرد رنگی:  6 رنگ – 12 رنگ – 24 نگ – تک رنگ در 26 رنگ

شمش  گرافیت هفت رنگ

پودر گرافیت

 70

 

  • محصولات پاستلی :

گچ پاستل SOFT: گرد و مکعبی  12 رنگ – 24 رنگ – 36 رنگ – 48 رنگ

گچ پاستل SOFT  تک رنگ در 120 رنگ

مداد پاستل  : 12 رنگ – 24 رنگ – 48 رنگ

پاستل های روغنی معمولی و آرتیست : 12 رنگ – 24 رنگ

 80

 

  • اتودها :

اتودهای 2mm در 6 مدل

اتودهای 5mm در 2 مدل

91

 

  • مغزها :

مغزهای 5mm: دارای 12مدل مختلف

مغزهای 2mm: با درجات مختلف از  B تا B8  – HB – F – H تا   4H- سری 6رنگ

 21

 

  • ذغال ها :

ذغال طبیعی

ذغال فشرده

1

 

  • مداد طراحی با درجات مختلف از B تا B8  –  4H  تا   H

 5

 

  • لوازم جانبی هنری و طراحی :

محو کن ها

فوتک

سمباده

دسته قلم فلزی

ترلینگ

 122

 

  • محصولات دانش آموزی :

قیچی ها

رنگ صورت

انواع آبرنگ 12 و 24 رنگ

مداد های ضخیم جادویی با نوک چند رنگ (2مدل)

2