مقوا ماکت هلندی ( MOORMAN KARTON )

RTEmagicC_2012-08_royalmoormankarton_03.gif

A. مقوا ماکت هلندی با 120 رنگ و طرح در اندازه 100cm  x 70cm

 

 

B. مقوا ماکت هلندی با 10 رنگ و طرح در اندازه cm120x cm 80

moorman-passepartoutkarton

 

 

C. مقوا museum board سفید بدون روکش کاغذی در دو طرف  در گرم های :

  •   100cm  x 70cm : 400gr

  •     gr400 gr – 800gr  –  1200 gr  –  1600 gr  –  2000 gr :  120cm  x 90cm

 مخصوص پاسپارتو برای موزه ها و کارهای نفیس، باکیفیت عالی و بدون اسید می باشد.

 

 

 

 

D. مقوا ماکت هلندی با مغز مشکی در16 رنگ و طرح در اندازه  cm 101 x 81 cm

 

 

E. مقوا با مغز همرنگ (تمام رنگی) در 7 رنگ در اندازه 100cm x 70cm و قطر 2.5mm

 

 

F. مقوا پشت چسبدار سفید در مدل های:

 

  • 0.8mm در اندازه های 30cm x40cm – 50cm x70cm – 100cm x70cm

  • 1.5mm در اندازه های 50cm x70cm – 100cm x70cm