مقوا ماکت هلندی ( MOORMAN KARTON )

RTEmagicC_2012-08_royalmoormankarton_03.gif

 

     A. مقوا ماکت هلندی با 120 رنگ و طرح در اندازه  100 * 70

 

 

     B. مقوا ماکت هلندی با 10 رنگ و طرح در اندازه 120 * 80

 

 

     C. مقوا museum board سفید بدون روکش کاغذی در دو طرف  در گرم های :

    مخصوص پاسپارتو برای موزه ها و کارهای نفیس، باکیفیت عالی و بدون اسید می باشد.

  • 400گرم  :  100cm  x 70cm

  • 400 گرم –  800 گرم –  1200 گرم  –  1600 گرم   –  2000 گرم   :  120cm  x 90cm

 

   D. مقوا ماکت هلندی با مغز مشکی در16 رنگ و طرح در اندازه 101 * 81

 

 

   E. مقوا با مغز همرنگ (تمام رنگی) در 7 رنگ در اندازه 100cm x 70cm و قطر 25mm

 

 

   F. مقوا پشت چسبدار سفید در مدل های:

  • 8mm در اندازه های 30cm x40cm – 50cm x70cm100cm x70cm

  • 5mm در اندازه های 50cm x70cm – 100cm x70cm

 moorman-passepartoutkarton